O nas

Co nieco o nas

Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Zakątek” powstało w 2016 r. Jesteśmy placówką, której głównym zadaniem jest pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. Priorytetowe miejsce wśród szeregu naszych działań zajmuje rozwijanie kompetencji społecznych oraz potrzeby komunikacji z drugim człowiekiem, wspieranie rozwoju poznawczego naszych wychowanków i zwiększanie ich samodzielności. Istotą naszej pracy jest przekonanie o wyjątkowości każdego dziecka, dlatego też formy i metody pracy dobierane są zgodnie aktualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami rozwojowymi podopiecznych. Wykwalifikowana kadra tworząca zespół specjalistów opracowuje dla każdego wychowanka Indywidualny Programu Edukacyjno – Terapeutyczny na podstawie wnikliwej diagnozy i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka. Zajęcia edukacyjne realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, według autorskich programów dydaktycznych, uwzględniających aktualny poziom funkcjonowania i możliwości psychofizyczne dzieci.

W naszej pracy stosujemy m.in.: rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC (Augmentative and Alternative Communication) w tym PECS (Picture Exchange Communication System), krąg polisensoryczny, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę rozwijania percepcji wzrokowej wg Marianny Frostig, elementy metody „Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz, programy aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Marianny i Christophera Knill, stymulację sensoryczną wg Carla Delecato i inne.

Oferta placówki to szeroki zakres zajęć terapeutycznych indywidualnych, jak i grupowych. Są to:

 • TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA,
 • LOGOPEDIA,
 • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM,
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,
 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,
 • TRENING UWAŻNOŚCI
 • HIPOTERAPIA,
 • TERAPIA RĘKI,
 • ZAJĘCIA GRAFOMOTORYCZNE,
 • ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE,
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE,
 • ZAJĘCIA TECHNICZNE,
 • ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE,
 • ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ P. DENNISONA,
 • ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,
 • BASEN,
 • ZAJĘCIA WYCISZAJĄCO – RELAKSACYJNE
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ ZMYSŁOWĄ
 • BAJKOTERAPIA
 • LOGORYTMIKA
 • ZAJĘCIA STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • ALPAKOTERAPIA

Nasza oferta

PROFESJONALNI NAUCZYCIELE

UDZIAŁ DZIECI W PROJEKTACH

INNOWACYJNA EDUKACJA

FACHOWE TERAPIE

WSPANIAŁA ATMOSFERA

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

DOSKONAŁE WARUNKI ROZWOJU

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANA DIETA

Najlepsza edukacja

przedszkolna!

Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Zakątek” zapewnia bezpieczne i komfortowo urządzone sale do terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych, wyposażone w pomoce i materiały edukacyjne wspomagające rozwój dziecka. Posiadamy również bogato wyposażoną salę do Terapii Integracji Sensorycznej, tablicę i podłogę interaktywną, stołówkę, ogrodzony plac zabaw, szeroką klatkę schodową z niskimi stopniami, ogrzewanie podłogowe, parking dla rodziców. Oferujemy wyżywienie uwzględniające dietę bezmleczną, bezglutenową, bezcukrową (placówka jest wpisana do rejestru placówek żywienia zbiorowego SANEPID), oraz udział w zajęciach realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie  „BARWA”.