Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB na kierunku pedagogika w specjalności rewalidacyjnej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego, studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, studia podyplomowe w zakresie Zarzadzania w oświacie.

Kursy i szkolenia:

– Zachowania trudne u dzieci z autyzmem – Stosowana Analiza Zachowań (SAZ) w redukcji zachowań niepożądanych

– Terapia behawioralna w teorii i praktyce

– Rozwój komunikacji u osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem teorii umysłu

– Metody i zasady stosowane w pracy z osobami z autyzmem

– Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi

– Sympozjum Naukowe „Mam prawo do… – Karta Praw Osób z Autyzmem”

– szkolenie PECS(Picture Exchange Communication System)

– obsługa programu BOARDMAKER(w tym tworzenie i zastosowanie symboli PCS, tworzenie tablic komunikacyjnych)

– warsztaty szkoleniowe „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

– kurs przygotowawczy na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży