Grupa niebieska

1. ZAJĘCIA MUZYCZNO – RYTMICZNE
2. GIMNASTYKA
3. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
4. ZAJĘCIA TECHNICZNE
5. ĆWICZENIA METODĄ DENNISONA
6. ZAJĘCIA WYCISZAJĄCO – RELAKSACYJNE

7. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ ZMYSŁOWĄ