Grupa zielona
  1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
  2. TERAPIA RĘKI
  3. ZAJĘCIA GRAFOMOTORYCZNE
  4. BAJKOTERAPIA
  5. LOGORYTMIKA
  6. ALPAKOTERAPIA
  7. STYMULACJA POLISENSORYCZNA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA