Grupa żółta

1. INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA
2. LOGOPEDIA
3. INTEGRACJA SENSORYCZNA
4. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
5. HIPOTERAPIA